محققان اموری و جورجیا تک اعلام کرده‌اند که نانوذرات فلورسنت قابل تنظیم که نقاط کوانتومی نامیده می‌شوند ابزارهایی ایده‌آل برای تشخیص سلول‌های سرطانی در نمونه برداری‌های بافتی هستند.

در مقاله‌ای که در 15 جولای با عنوان "آشکارسازی و بیان خصوصیت سلول‌های تومور نادر در لنفومای هاج کین با کمک نقاط کوانتومی" منتشر شد نحوه اتصال آنتی بادی‌ها به نقاط کوانتومی چندرنگ برای تشخیص سلول‌های رید – استرنبرگ لنفومای هاج کینک شرح داده می‌شود. نویسنده مقاله، شومینگ نی از دپارتمان کولتر مهندسی زیست‌پزشکی‌ در دانشگاه جورجیا تک و اموری بیان می‌دارد که روش رنگ کردن نقاط کوانتومی سبب می‌شود تا به سرعت بتوان سلول‌های سرطانی را در نمونه بافت هتروژنژ شناسایی کرد. این روش را می‌توان برای شناسایی سلول‌های سرطانی ساقه مغز، ماکروفاژ های همراه تومور و سایر انواع سلول‌های سرطانی علاوه بر لنفومای هاج کینگ بهکار برد.